Dydaktyka cyfrowa to nowoczesne pomysły, metody i narzędzia do zastosowania przez każdego nauczyciela w pracy z cyfrowym uczniem.

Celem nowoczesnych metod jest wspieranie samodzielnej i zaradnej postawy uczniów, umiejętności selekcji i przetwarzania informacji.

Dzięki technologii, wzbudzamy odpowiedzialność uczniów za swój rozwój, inspirujemy do poszukiwania rozwiązań i współpracy w grupie.

Zapisy na szkolenia w roku 2019/20 rozpoczęte

Zachęcamy do skorzystania z oferty szkoleń i warsztatów dla Rad Pedagogicznych z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i programowania.