Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i kodowania

Akredytacja Małopolskiego Kuratora Oświaty

Szkolenia przydatne podczas edukacji zdalnej i stacjonarnej. Przygotujmy się na każdy wariant edukacji!

Celem edukacji cyfrowej jest wspieranie samodzielnej i zaradnej postawy uczniów, umiejętności selekcji i przetwarzania informacji

Dzięki technologii, wzbudzamy odpowiedzialność uczniów za swój rozwój, inspirujemy do poszukiwania rozwiązań i współpracy w grupie