Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i programowania

Zapisy na szkolenia w roku 2019/20 rozpoczęte

Dydaktyka cyfrowa to nowoczesne pomysły, metody i narzędzia do zastosowania przez każdego nauczyciela w pracy z cyfrowym uczniem

Celem edukacji cyfrowej jest wspieranie samodzielnej i zaradnej postawy uczniów, umiejętności selekcji i przetwarzania informacji

Dzięki technologii, wzbudzamy odpowiedzialność uczniów za swój rozwój, inspirujemy do poszukiwania rozwiązań i współpracy w grupie