Agnieszka Szefer-Trela

Trener oświaty i założycielka Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Edukacja Interaktywna w Krakowie: https://edukacjainteraktywna.pl/

Superwizor SORE, pracowała jako dydaktyk cyfrowy, scenarzysta kursów online i metodyk w projektach uczących programowania i robotyki dla najmłodszych.

Specjalistka w dziedzinie edukacji zdalnej, filmowej i kodowania. Stworzyła flagowy kurs tworzenia wideo przez nauczycieli „Film z głową!” i autorską pomoc dydaktyczną do nauki kodowania przez zabawę „KodujMata”. Ukończyła kursy trenerskie oraz studia poświęcone projektowaniu e-learningu i edukacji zdalnej w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

Jako edukator, przeprowadziła już ponad tysiąc szkoleń dla nauczycieli i rad pedagogicznych. Pomaga nauczycielom rozwijać kompetencje w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz elementów kodowania, programowania i robotyki w pracy z najmłodszymi.