Akredytacja pasekJeśli chcesz zamówić szkolenie dla swojej placówki, finansowane z budżetu na doskonalenie nauczycieli, mamy dobrą wiadomość.
Firma posiada status placówki doskonalenia nauczycieli oraz uzyskała akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty, dzięki czemu możesz sfinansować szkolenie z puli na doskonalenie (zgodnie ze zmianami zawartymi w Rozporządzeniu MEN z dn. 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (...), które zawęziło listę podmiotów mogących prowadzić szkolenia dla nauczycieli).

Jesteśmy praktykami z interdyscyplinarnym doświadczeniem.
Od lat szkolimy dorosłych oraz pracujemy z dziećmi i młodzieżą. 

Ciekawość warunkiem efektywnego uczenia się.

Dzięki znajomości trendów edukacyjnych, ciągłym obserwowaniu nowinek oraz testowaniu ich w praktyce, zapewniamy inspirujące szkolenia i sprawdzone rozwiązania. Pomagamy oswajać technologie oraz zagadnienia związane z programowaniem, podsycając ciekawość uczniów.

Przydługawe prelekcje - nie z nami

Dominująca forma prowadzenia zajęć to warsztat - zależy nam na możliwości zastosowania proponowanej wiedzy w codziennej pracy i przekłucie jej w umiejętności.
Nasi Klienci to doceniają.

Nastawienie na:

  • efekty: rozwiązania do wdrożenia następnego dnia,
  • wykorzystanie zróżnicowanego doświadczenia i praktyki trenerskiej,
  • przystępną formę warsztatową i zrozumiały przekaz (uproszczony i obrazowy),
  • przyjazną atmosferę sprzyjającą uczeniu się.

 

Czytaj dalej