Akredytacja pasek
Jeśli chcesz zamówić szkolenie dla swojej placówki, finansowane z budżetu na doskonalenie nauczycieli, mamy dobrą wiadomość.
Firma posiada status placówki doskonalenia nauczycieli oraz uzyskała akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty, dzięki czemu możesz sfinansować szkolenie z puli na doskonalenie (zgodnie ze zmianami zawartymi w Rozporządzeniu MEN z dn. 23.08.2019 w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (...), które zawęziło listę podmiotów mogących prowadzić szkolenia dla nauczycieli).

Jesteśmy praktykami z interdyscyplinarnym doświadczeniem.
Od lat szkolimy dorosłych oraz pracujemy z dziećmi i młodzieżą.