Technologia

Technologia pomaga rozwijać zdolności dzieci, również tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Może być obecna tam, gdzie podejście indywidualne w pracy z poszczególnymi dziećmi jest niezbędne.

W jaki sposób ćwiczyć motorykę i percepcję? Wspomóc się rozwiązaniami oligofrenopedagogicznymi czy logopedycznymi?

Z pomocą przychodzi szereg programów komputerowych i aplikacji mobilnych, które uczą przez grę i zabawę.
Osoba z zaburzeniami mowy może wyrazić potrzeby poprzez wciśnięcie odpowiednich obrazków na tablecie. W ten sposób tworzy bardziej złożony komunikat, ucząc się budowania zdań. Które programy i aplikacje są najbardziej godne uwagi? Które pozwolą dzieciom najlepiej rozwinąć ich być może ukryte talenty?

Stosowanie TIK przyczynia się do uatrakcyjnienia zajęć, prezentowania efektów samodzielnej i zespołowej pracy uczniów, ilustracji treści podczas lekcji pokazowych, spotkań z rodzicami oraz imprez szkolnych i konkursów. 

Korzystanie z tablicy interaktywnej rozwija percepcję wzrokowo – słuchową, pozwala samodzielnie rozwiązywać zadania z natychmiastową oceną, często w postaci dźwiękowej oraz wzrokowo-ruchowej. Trening manualny – poprzez rysowanie kształtów, wypełnianie kolorami, wzorami, kształtowanie napięcia mięśniowego poprzez odpowiednie dociskanie pisaka lub przesuwanie palcem. Interaktywność absorbuje dziecko, angażuje jego zmysły – wzrok, dotyk, słuch. Rozwija umiejętność wykonywania złożonych poleceń, które aktywizują myślenie abstrakcyjne.

Kodowanie

Również wprowadzanie elementów kodowania przez zabawę na matach edukacyjnych i z wykorzystanie prostych robotów jest pomocne w rozwijaniu dzieci z niepełnosprawnością. Trenuje orientację w przestrzeni, logiczne myślenie, skupienie, koncentrację i poszukiwanie
rozwiązań.
Działania na specjalnej macie edukacyjnej do nauki kodowania:
- dostarczają bodźców wizualnych, dotykowych oraz ruchowych,
- pomagają lepiej zobrazować zasady ćwiczeń, gier i ruchów,
- wpływają na wyobraźnię przestrzenną, znajomość kierunków i orientację w terenie,
- podnoszą umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego,
- wspomagają koordynację wzrokowo-ruchową oraz umiejętności manualne,
- aktywizują uczniów, przesuwających figury i elementy z większym zaangażowaniem, dając im
szerszy obraz przestrzenny oraz pole widzenia w planowaniu ruchów,
- kodowanie łączy się z zabawami matematycznymi, językowymi, ortograficznymi, trenuje umysł
i wzbudza kreatywność.
Szkolenie prowadzone metodą warsztatową – konieczność przyniesienia własnego smartfona lub
tabletu.


Korzyści dla nauczyciela:

 • poznanie i przećwiczenie przez nauczycieli działania programów na tablice interaktywne/monitory oraz aplikacji mobilnych w nauczaniu dzieci z
  niepełnosprawnością,
 • poznanie i zastosowanie przez nauczycieli elementów kodowania przez zabawę w
  działaniach edukacyjnych.

Szczegóły: 

 • Tematyka i zakres szkolenia dobierane do profilu i specjalizacji szkoły. Szczegóły ustalane telefonicznie.
 • Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych, tj. 6 godzin zegarowych dla całości modułu "Technologia i kodowanie" (2 dni szkoleniowe)
 • Możliwość zamówienia jednej części modułu: Technologia lub Kodowanie
 • Liczba osób: 2-15
 • Wymagane: sprawna tablica interaktywna z zainstalowanym oprogramowaniem, komputer dla każdego uczestnika, dostęp do Wi-Fi lub sala informatyczna

Całkowity koszt dla szkoły dla całego modułu:

2900 zł brutto (całość modułu Technologia i Kodowanie, 2 dni szkoleniowe, łącznie 8 godzin dydaktycznych)

lub

Całkowity koszt dla szkoły dla modułu Technologia:

1500 zł brutto

lub

Całkowity koszt dla szkoły dla modułu Kodowanie:

1500 zł brutto

Szkolenie stacjonarne lub online

Cena obejmuje: materiały online, zaświadczenie dla każdego uczestnika, konsultacje działań po szkoleniu, koszt dojazdu trenera (w przypadku odległości większej niż 70 km od Krakowa, cena ustalana jest indywidualnie telefonicznie).