Programowanie i kodowanie według nowej podstawy programowej

Programowanie i kodowanie to coś więcej, niż skomplikowane sekwencje wyrazów - to praktyczna nauka logicznego myślenia, połączonego z kreatywną zabawą, rozwiązywaniem problemów i zagadek. 

Dzięki odpowiednim narzędziom, uczestnicy będą mogli przekonać się, że zajęcia programowania nie są zarezerwowane jedynie dla obszaru informatyki - myślenie komputacyjne przyda się na każdym przedmiocie.

 

Odbiorcy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Cele:

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z celowością i korzyściami, jakie niesie wprowadzenie podstaw programowania i kodowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • Zdobycie wiedzy na temat obszarów rozwoju dziecka, które wspierane są dzięki nauce logicznego myślenia oraz rozwijania myślenia komputacyjnego,
 • Poznanie podstawowych zagadnień oraz słownictwa związanego z programowaniem oraz zdobycie rozeznania w narzędziach uczących kodowania,
 • Zdobycie umiejętności stosowania wybranych narzędzi do nauki kodowania i programowania dla najmłodszych

Program:

 • programowanie jako kluczowa kompetencja ucznia XXI wieku,

 • zasady nowej podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej a programowanie,

 • wstęp do kodowania, myślenie logiczne, algorytmiczne i komputacyjne,

 • popularne aplikacje i programy wprowadzające w tematykę programowania,

 • przegląd i prezentacja narzędzi i programów edukacyjnych,

 • przykłady użycia gier i zabaw uczących programowania - praktyczne ćwiczenia z użyciem CodyRoby oraz ScottieGo!

Szczegóły: 

 • Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne, tj. 3 godziny zegarowe
 • Liczba osób: 2-15
 • Wymagane: sprawna tablica interaktywna z zainstalowanym oprogramowaniem lub rzutnik, komputer dla każdego uczestnika, dostęp do Wi-Fi lub sala informatyczna.

Całkowity koszt dla szkoły:

1500 zł brutto

Szkolenie stacjonarne lub online

Cena obejmuje: materiały online, zaświadczenie dla każdego uczestnika, konsultacje działań po szkoleniu, koszt dojazdu trenera (w przypadku odległości większej niż 70 km od Krakowa, cena ustalana jest indywidualnie telefonicznie).