Czy telefon może być dozwolony podczas lekcji?

W jednym narzędziu znajduje się kamera, aparat fotograficzny, dyktafon, odtwarzacz muzyki, kalkulator, internet i aplikacje, np. słowniki języków obcych. To stwarza niezwykłe możliwości dydaktyczne!

Wyjście z telefonem na zewnątrz?

Poszukiwanie skarbów, podchody w lesie, na placu zabaw, boisku, pikniku rodzinnym, etc.

Zainspiruj uczniów do gromadzenia materiałów, dokumentowania zjawisk i zdarzeń: wśród nich są m.in. przyszli odkrywcy, naukowcy, analitycy, dziennikarze, fotograficy, filmowcy... 

Interaktywny zielnik, klaser, plakat z własnoręcznie wykonanych multimediów, zapis z wycieczki - to tylko niektóre przykłady zastosowania sprzętu mobilnego.

Skorzystaj na wspólnych wyjściach i wyjazdach z uczniami.

Zagadnienia:

 • edukacja mobilna, funkcje i narzędzia telefonu i tabletu, umożliwiające tworzenie i przetwarzanie informacji przez uczniów,
 • wykorzystanie kodów QR i innych narzędzi dydaktyki online na telefony i tablety, czyli jak zakodować sprawdzian, ćwiczenie czy obraz i dać je każdemu uczniowi z osobna w jednym czasie, angażując wszystkich do pracy,
 • przykłady aplikacji edukacyjnych do zastosowania z uczniami i ich telefonami,
 • przykłady dobrych praktyk z wykorzystaniem telefonów i tabletów na lekcji, m.in. escape room.

Korzyści:

 • nauczyciel nabywa płynności w korzystaniu ze sprzętu mobilnego: telefonu lub tabletu,
 • możliwość opracowania scenariuszy inspirujących lekcji, podczas których uczniowie zwiększają umiejętność tworzenia własnych materiałów, selekcji i przetwarzania informacji, a także samodzielności i kreatywności,
 • nauczyciel otrzymuje wiedzę nt. zastosowania podstawowych funkcji sprzętu oraz potrafi wykorzystać je do zaprojektowanych przez niego aktywności w terenie,
 • wachlarz inspiracji i pomysłówna wykorzystanie sprzętu w pracy projektowej uczniów.

Szczegóły: 

 • Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne, tj. 3 godziny zegarowe
 • Liczba osób: 2-15
 • Wymagane: komputer dla każdego uczestnika, dostęp do Wi-Fi lub sala informatyczna, telefony.

Całkowity koszt dla szkoły:

1500 zł brutto

Szkolenie stacjonarne lub online

Cena obejmuje: materiały online, zaświadczenie dla każdego uczestnika, konsultacje działań po szkoleniu, koszt dojazdu trenera (w przypadku odległości większej niż 70 km od Krakowa, cena ustalana jest indywidualnie telefonicznie).


Efekty pracy nauczycieli podczas lekcji, po naszych szkoleniach: