Technologia

Technologia pomaga rozwijać zdolności dzieci, również tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Może być obecna tam, gdzie podejście indywidualne w pracy z poszczególnymi dziećmi jest niezbędne.

W jaki sposób ćwiczyć motorykę i percepcję? Wspomóc się rozwiązaniami oligofrenopedagogicznymi czy logopedycznymi?

Z pomocą przychodzi szereg programów komputerowych i aplikacji mobilnych, które uczą przez grę i zabawę.
Osoba z zaburzeniami mowy może wyrazić potrzeby poprzez wciśnięcie odpowiednich obrazków na tablecie. W ten sposób tworzy bardziej złożony komunikat, ucząc się budowania zdań. Które programy i aplikacje są najbardziej godne uwagi? Które pozwolą dzieciom najlepiej rozwinąć ich być może ukryte talenty?

Stosowanie TIK przyczynia się do uatrakcyjnienia zajęć, prezentowania efektów samodzielnej i zespołowej pracy uczniów, ilustracji treści podczas lekcji pokazowych, spotkań z rodzicami oraz imprez szkolnych i konkursów. 

Korzystanie z tablicy interaktywnej rozwija percepcję wzrokowo – słuchową, pozwala samodzielnie rozwiązywać zadania z natychmiastową oceną, często w postaci dźwiękowej oraz wzrokowo-ruchowej. Trening manualny – poprzez rysowanie kształtów, wypełnianie kolorami, wzorami, kształtowanie napięcia mięśniowego poprzez odpowiednie dociskanie pisaka lub przesuwanie palcem. Interaktywność absorbuje dziecko, angażuje jego zmysły – wzrok, dotyk, słuch. Rozwija umiejętność wykonywania złożonych poleceń, które aktywizują myślenie abstrakcyjne.

Kodowanie

Również wprowadzanie elementów kodowania przez zabawę na matach edukacyjnych i z wykorzystanie prostych robotów jest pomocne w rozwijaniu dzieci z niepełnosprawnością. Trenuje orientację w przestrzeni, logiczne myślenie, skupienie, koncentrację i poszukiwanie
rozwiązań.
Działania na specjalnej macie edukacyjnej do nauki kodowania:
- dostarczają bodźców wizualnych, dotykowych oraz ruchowych,
- pomagają lepiej zobrazować zasady ćwiczeń, gier i ruchów,
- wpływają na wyobraźnię przestrzenną, znajomość kierunków i orientację w terenie,
- podnoszą umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego,
- wspomagają koordynację wzrokowo-ruchową oraz umiejętności manualne,
- aktywizują uczniów, przesuwających figury i elementy z większym zaangażowaniem, dając im
szerszy obraz przestrzenny oraz pole widzenia w planowaniu ruchów,
- kodowanie łączy się z zabawami matematycznymi, językowymi, ortograficznymi, trenuje umysł
i wzbudza kreatywność.
Szkolenie prowadzone metodą warsztatową – konieczność przyniesienia własnego smartfona lub
tabletu.


Korzyści dla nauczyciela:

 • poznanie i przećwiczenie przez nauczycieli działania programów na tablice interaktywne/monitory oraz aplikacji mobilnych w nauczaniu dzieci z
  niepełnosprawnością,
 • poznanie i zastosowanie przez nauczycieli elementów kodowania przez zabawę w
  działaniach edukacyjnych.

Szczegóły: 

 • Tematyka i zakres szkolenia dobierane do profilu i specjalizacji szkoły. Szczegóły ustalane telefonicznie.
 • Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych, tj. 6 godzin zegarowych dla całości modułu "Technologia i kodowanie" (2 dni szkoleniowe)
 • Możliwość zamówienia jednej części modułu: Technologia lub Kodowanie
 • Liczba osób: 2-15
 • Wymagane: sprawna tablica interaktywna z zainstalowanym oprogramowaniem, komputer dla każdego uczestnika, dostęp do Wi-Fi lub sala informatyczna
 • Cena obejmuje: materiały online, certyfikat dla każdego uczestnika, konsultacje działań po szkoleniu, koszt dojazdu trenera (w przypadku odległości większej niż 100 km od Krakowa, cena ustalana jest indywidualnie telefonicznie).

Całkowity koszt dla szkoły dla całego modułu:

2300 zł brutto (całość modułu Technologia i Kodowanie, 2 dni szkoleniowe, łącznie 8 godzin dydaktycznych)

lub

Całkowity koszt dla szkoły dla modułu Technologia:

1250 zł brutto

lub

Całkowity koszt dla szkoły dla modułu Kodowanie:

1250 zł brutto

Promocja przy rekomendacji:

Poleć szkolenie znajomej szkole z okolicy – otrzymasz do 20% zniżki na kolejne szkolenie. Przy zamówieniu szkoleń przez dwie szkoły – szkoła polecająca otrzymuje rabat nawet do 20% ceny szkolenia.