Programowanie i kodowanie według nowej podstawy programowej

Programowanie i kodowanie to coś więcej, niż skomplikowane sekwencje wyrazów - to praktyczna nauka logicznego myślenia, połączonego z kreatywną zabawą, rozwiązywaniem problemów i zagadek. 

Dzięki odpowiednim narzędziom, uczestnicy będą mogli przekonać się, że zajęcia programowania nie są zarezerwowane jedynie dla obszaru informatyki - myślenie komputacyjne przyda się na każdym przedmiocie.

 

Odbiorcy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Cele:

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z celowością i korzyściami, jakie niesie wprowadzenie podstaw programowania i kodowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • Zdobycie wiedzy na temat obszarów rozwoju dziecka, które wspierane są dzięki nauce logicznego myślenia oraz rozwijania myślenia komputacyjnego,
 • Poznanie podstawowych zagadnień oraz słownictwa związanego z programowaniem oraz zdobycie rozeznania w narzędziach uczących kodowania,
 • Zdobycie umiejętności stosowania wybranych narzędzi do nauki kodowania i programowania dla najmłodszych

Program:

 • programowanie jako kluczowa kompetencja ucznia XXI wieku,

 • zasady nowej podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej a programowanie,

 • wstęp do kodowania, myślenie logiczne, algorytmiczne i komputacyjne,

 • popularne aplikacje i programy wprowadzające w tematykę programowania,

 • przegląd i prezentacja narzędzi i programów edukacyjnych,

 • przykłady użycia gier i zabaw uczących programowania - praktyczne ćwiczenia z użyciem CodyRoby oraz ScottieGo!

Szczegóły: 

 • Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne, tj. 3 godziny zegarowe
 • Liczba osób: 2-15
 • Wymagane: sprawna tablica interaktywna z zainstalowanym oprogramowaniem lub rzutnik, komputer dla każdego uczestnika, dostęp do Wi-Fi lub sala informatyczna
 • Cena obejmuje: materiały online, certyfikat dla każdego uczestnika, konsultacje działań po szkoleniu, koszt dojazdu trenera (w przypadku odległości większej niż 100 km od Krakowa, cena ustalana jest indywidualnie telefonicznie).

Całkowity koszt dla szkoły:

1150 zł brutto

Promocja przy rekomendacji:

Poleć szkolenie znajomej szkole z okolicy – otrzymasz do 20% zniżki na kolejne szkolenie. Przy zamówieniu szkoleń przez dwie szkoły – szkoła polecająca otrzymuje rabat nawet do 20% ceny szkolenia.