Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej

Programowanie i kodowanie według nowej podstawy programowej

Programowanie i kodowanie to coś więcej, niż skomplikowane sekwencje wyrazów - to praktyczna nauka logicznego myślenia, połączonego z kreatywną zabawą, rozwiązywaniem problemów i zagadek. 

Dzięki odpowiednim narzędziom, uczestnicy będą mogli przekonać się, że zajęcia programowania nie są zarezerwowane jedynie dla obszaru informatyki - myślenie komputacyjne przyda się na każdym przedmiocie.

 

Odbiorcy: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Cele:

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z celowością i korzyściami, jakie niesie wprowadzenie podstaw programowania i kodowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • Zdobycie wiedzy na temat obszarów rozwoju dziecka, które wspierane są dzięki nauce logicznego myślenia oraz rozwijania myślenia komputacyjnego,
 • Poznanie podstawowych zagadnień oraz słownictwa związanego z programowaniem oraz zdobycie rozeznania w narzędziach uczących kodowania,
 • Zdobycie umiejętności stosowania wybranych narzędzi do nauki kodowania i programowania dla najmłodszych

Korzyści:

 • programowanie jako kluczowa kompetencja ucznia XXI wieku,

 • zasady nowej podstawy programowej dla edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej a programowanie,
 • wstęp do kodowania, myślenie logiczne, algorytmiczne i komputacyjne,
 • popularne aplikacje i programy wprowadzające w tematykę programowania,
 • przegląd i prezentacja narzędzi i programów edukacyjnych,
 • przykłady użycia gier i zabaw uczących programowania - praktyczne ćwiczenia z użyciem CodyRoby oraz ScottieGo!

Szczegóły: 

 • Czas trwania: 5 x 45 = 225 min
 • Liczba osób: 2-15
 • Wymagane: dostęp do Wi-Fi
 • Cena obejmuje: materiały drukowane i online, certyfikat dla każdego uczestnika, konsultacje działań po szkoleniu

Całkowity koszt dla szkoły:

950 zł 

Promocja przy rekomendacji:

Poleć szkolenie znajomej szkole z okolicy – otrzymasz do 20% zniżki na Twoje szkolenie. Przy zamówieniu szkoleń przez dwie szkoły – szkoła polecająca otrzymuje rabat nawet do 20% ceny szkolenia.